Exhibition.lv

 

 

 

Сайт находиться в стадии создания!

Та его часть, которая была открыта для неотложного обеспечения выставки «Мир книги», не является полноценным сайтом. Мы просим прощение за неудобства в пользовании этой частью.

А пока рекомендуем посетить Издательство «Снежный Ком» и Альманах «Снежный Ком»

С уважением,
Александр Щербин и Эрик Брегис

 

Projekts ir veidošanas stadijā!

Projekta daļa, kura bija atklāta izstādes “Grāmatu pasaule” neatliekamai nodrošināšanai, nav pilienveidīgā mājas lapa. Mēs atvainojamies par šās daļas lietošanas neērtībām.

Ar cieņu,
Aleksandrs Ščerbins un Ēriks Bregis

 

Website is creating!

Part of its, witch was opened for exhibition “Books world” supporting, is not full website. We are apologizing for low usability of this part.

Truly yours,
Alexander Shcherbin and Erik Bregis


 

Наши друзья

 

Top.LV